នៅរសៀលថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ អាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារបានទទួលស្វាគមន៍ ដំណើរទស្សនកិច្ចប្រតិភូ ដឹកនាំដោយ


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ អា​ជ្ញា​ធរ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​ទទួ​ល​ស្វា​គមន៍​ ដំ​ណើរ​ទ​ស្សន​កិច្ច​ប្រ​តិភូ​ ដឹក​នាំ​ដោ​យអ​ភិបា​ល ​ខេត្ត​ស៊ី​សា​កេត​ ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​ថៃ​ ដើ​ម្បី​រឹត​ចំ​ណង​សា​មគ្គី​ភាព​ខេត្ត​ជាប់​ព្រំ​ដែន​ទាំង​ពីរ​ ព្រះ​វិហារ​-ស៊ី​សា​កេត​ ។

17522928_748747551973763_766210063918364763_n

17553412_748747725307079_3797816762279633174_n

17553937_748747828640402_1241248552164861008_n

17498809_748747781973740_319143986358847353_n