បន្ទាប់ពីចុះសំណេះសំណាលកងកម្លាំងការពារព្រំដែន និងនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្ត ឯកឧត្តមបាន


ប​ន្ទា​ប់​ពី​ចុះ​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​កង​កម្លាំង​ការ​ពារ​ព្រំ​ដែន​ និង​នគរ​បាល​នៃ​ស្នង​ការ​នគរ​បាល​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​បាន​ បន្ត​ដំ​ណើរ​ចុះ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​កង​រាជ​អា​វុធ​ហត្ថ​ខេត្ត​នៅ​ តំ​បន់​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​កង​រាជ​អា​វុធ​ហត្ថ​ខេត្ត​ នា​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

17800380_755298777985307_767703355720169469_n

17630070_755299004651951_6920906718452641657_n

17757589_755299107985274_6812079330986887959_n

17796345_755299194651932_642773609935376628_n