សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមន្រ្តីរាជការយុវជនក្នុងខេត្តទាំងអស់ចូលរួមគោរព និងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចររាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីកាត់ បន្ថយអត្រាការស្លាប់និង


សូម​ឲ្យ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​រាជ​ការ​យុវ​ជន​ក្នុង​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ចូល​រួម​គោ​រព និង​ព​ង្រឹ​ង​ការ​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ចរ​រាច​រណ៍​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​ៗគ្នា​ដើ​ម្បី​កាត់​ ប​ន្ថ​យ​អ​ត្រា​ការ​ស្លាប់​និង​របួ​ស​ដោ​យ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរា​ចរឲ្យ​បាន​ជា​អតិ​បរមា​ ជា​ពិ​សេ​ស​ស្រប​ពេ​ល​បុ​ណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ដែល​ខិត​ចូល​មក​ដល់​។
ហើ​យ​ឯក​ឧត្តម​បាន​អំ​ពាវ​នាវ​ដល់​ស​មត្ថ​កិច្ច​គ្រប់​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​ខេត្ត​ សុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ចរា​ចរណ៍​មាន​ភាព​ទន់​ភ្លន់​ចំ​ពោះ​អ្នក​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ក៏ដូ​ចជា​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ នេះ​ជា​ប្រ​សា​សន៍​រប​ស់​ឯក​ឧត្តម​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ក្នុង​ឧិកា​ស​ឯក​ឧត្តម​និង​ឯក​ឧត្តម​ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អធិ​បតី​ក្នុង​ពិធី​អប​អរ​សា​ទរ​ ទិវា​ស​ប្តាហ៍​ជាតិ​សុ​វត្ថិ​ភាព​ចរា​ចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​លើក​ទី​១០​ ក្រោម​ប្រ​ធាន​បទ​ រួម​គ្នា​រឹត​បន្តឹង​អនុ​វត្ត​ច្បាប់​ចរា​ចរណ៍​ផ្លូវ​គោក​ នា​ថ្ងៃទី​ ០៧​ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​មន្ទីរ​សា​ធារ​ណ​ការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។

17796660_755663931282125_131021390281321920_n

17796650_755663971282121_6262932973889280858_n (1)

17796415_755663934615458_4547373899730203240_n