នាថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារបានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការ


នា​ថ្ងៃទី​២០​ ខែ​មេ​សា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​នេះ​ រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​រៀប​ចំ​ស​ន្និ​បាត​បូក​ស​រុប​លទ្ធ​ផល​ការ​ងារ​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ ស​ង្កាត់​អា​ណត្តិ​ទី៣​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់់​ដា​ អភិ​បាល​ខេត្ត​ និង​ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុវណ្ណ​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត។

17951788_402233416826175_6674356851342939282_n

18056709_402233560159494_1307470384974573852_n

18057077_402233466826170_8534645669205161454_n

18033588_402233540159496_5133801507629961654_n

18033389_402233490159501_4512365521731463021_n