នៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអតីតយុទ្ធជនខេត្ត


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ​ខែ​ឧស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួយ​អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ដើ​ម្បី​អប​អរ​សា​ទរ​ខួប​អ​នុ​ស្សា​វរីយ៍​លើក​ទី​១០​ ទិ​វា​អ​តី​ត​ក​ម្ពុ​ជា​ ២​១មិ​ថុនា​ ២០​០៧​~២១​មិ​ថុ​នា​ ២០​១៧​ ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ មាស​ សុ​ភា​ ស​មា​ជិក​អចិ​ន្ត្រៃ​យ៍​គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​កណ្តា​ល​ស​មា​គ​មអ​តី​តយុ​ទ្ធ​ជន​កម្ពុ​ជា​ ឯក​ឧត្ត​ម អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ និង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​ ប្រ​ធាន​សមា​គម​អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជន​ខេត្ត​ ប្រ​ធាន​មន្ទីរ​ អង្គ​ភាព​ ព្រម​ទាំង​អ​តីត​យុទ្ធ​ជន​ខេត្ត​ជាច្រើ​នរូប​។

18268445_1849077622080544_2274004260683700376_n

18221910_772793736235811_6199626334709362253_n

18199524_772793682902483_2788420672346560667_n

18341636_772793706235814_4093251404086085516_n

18301448_772793799569138_3198615598104382939_n

18268233_772793936235791_8801902908627358336_n