ព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំ ពិធីបើកវគ្គបំប៉នស្តីពី


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បាន​រៀប​ចំ​ ពិ​ធី​បើក​វគ្គ​បំ​ប៉ន​ស្តី​ពី​ខ្លឹម​សារ​សំ​ខាន់​ៗ​នៃ​បទ​ប​ញ្ជា ​និង​ និតិ​វិធី​ស​ម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា ​ឃុំ​ ស​ង្កា​ត់​ អា​ណ​ត្តិ​ទី​៤​ ដល់​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ ក្រុង​ ស្រុក​ ឃុំ​ មន្ទីរ​ អ​ង្គ​ភាព​ វិស័​យ​ ជុំ​វិញ​ ខេត្ត​ និង​ណែ​នាំ​ពី​ការ​ព​ង្រឹង​គុណ​ភាព​ និង​បរិ​មាណ​ ដើ​ម្បី​យក​ប្រៀប​ឈ្នះ​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា ​ឃុំ​ ស​ង្កាត់​ឆ្នាំ​ ២០​១៧​ ក៏​ដូច​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​តំ​ណាង​រា​ស្រ្ត​ ឆ្នាំ​២០​១៨​ខាង​មុខ​នេះ​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្ត​ម ​ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្ត​ម ណែ​ម​ វ៉ា​ អនុ​ប្រ​ធាន​ប្រ​ចាំ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ នៅ​ស្នាក់​ ការ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។

18301374_1322983914476423_3770492144288024004_n

18301158_1322983901143091_3549945409561193071_n

18268562_1322983917809756_3354365358876488398_n

18301907_1322983957809752_4928132860825693022_n