ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា អ្នកតំណាងរាស្រ្តខេត្ត និងឯកឧត្តម


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧត្តម​ សួស​ យ៉ា​រ៉ា ​អ្នក​តំ​ណាង​រាស្រ្ត​ខេ​ត្ត​ និង​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​សំ​ណេះ​ សំ​ណា​ល​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ជា​មួយ​ ស​មា​ជិក​ ស​មា​ជិកា​រប​ស់​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ស្រុក​សង្គ​ម​ថ្មី​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ស្រុក​ស​ង្គម​ថ្មី​ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ។

18402917_776267225888462_4087413069585389996_n

18423869_776273562554495_8297512789279937910_n

18402994_776273499221168_4252604415795956139_n

18446840_776273609221157_1346905864131707741_n

18425048_776267509221767_6327575529433265782_n

18403028_776273729221145_7548919926667078135_n