ផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហមប្រវែង២០០ម៉ែត្រដែលជាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិទួលទំនប់ សង្កាត់


ផ្លូវ​ក្រា​ល​គ្រួ​ស​ក្រ​ហម​ប្រ​វែង​២០​០ម៉ែ​ត្រ​ដែល​ជា​ការ​ស្នើ​សុំ​រប​ស់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិ​ទួល​ទំ​នប់​ ស​ង្កាត់​កំ​ពង់​ប្រ​ណា​ក ​ក្រុង​ព្រះ​វិហារ​ត្រូវ​បាន​នឹង​កំ​ពុង​ជួស​ជុល​ព​ង្រី​ក​ ក្រោ​ម​ការ​ច​ង្អុ​ល​ប​ង្ហាញ​ពី​សំ​ណា​ក់​ឯក​ឧ​ត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ ហើ​យ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧត្ត​មអ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ អ​ញ្ជើ​ញ​ចុះ​ពិ​និ​ត្យ និ​ង​ជួប​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួយ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិ​ទួល​ទំ​នប់​ ស​ង្កាត់​កំ​ព​ង់​ប្រ​ណា​ក ចំ​នួន​៥០​គ្រួ​សារ​ផង​ដែរ ។

18486040_778499282331923_3160155727381538631_n

18556240_778499232331928_6423704208155803682_n

18486183_778499252331926_4877467361830912213_n