ព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនមហាគ្រួសារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំ


ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​ឧ​ស​ភា ​ឆ្នាំ​២០​១៧ ​ពិ​ធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួយ​បង​ប្អូន​ម​ហា​គ្រួ​សារ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា ​ឃុំ​គូ​លែន​ជើង​ ស្រុ​ក​គូ​លែន​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ ឯក​ឧ​ត្តម​ មាស​ សុភា​ ប្រ​ធាន​ក្រុ​ម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ក​ណ្តាល​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្ត​ម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​កម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្ត​ម​ ឡុង​ សុវ​ណ្ណ​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ ព្រម​ទាំង​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់​ក​ណ្តា​ល​ ថ្នាក់ខេត្ត​ ស្រុក​ ឃុំ​ ស​មា​ជិក​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ចូល​រួម ៥​២៧​ នាក់​ ។

18664327_1696218714008460_956105610184649598_n

18813282_1696218837341781_6393687889732368837_n

18698479_1696218874008444_5366046434363686235_n

18739859_1696218770675121_8568205178598046339_n

18698135_1696218910675107_1268929735419571820_n

18765770_1696219030675095_1239428511321623773_n

18739641_1696218954008436_7291922796271704346_n

18698211_1696218970675101_4887333822365782704_n