ឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តព្រះវិហារ ក្នុងឱកាស


ឯក​ឧត្ត​ម​ មា​ស​ សុ​ភា​ ស​មា​ជិក​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល និង​ជា​ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ការ​ងារ​ចុះ​ជួយ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ក្នុង​ឱកាសឯកឧត្តមអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធី​សំ​ណេះ​សំ​ណា​ល​ជា​មួយ​ស​មា​ជិក ​ស​មា​ជិ​កា មក​ពី​សា​ខា​បក្ស​ និង​គ​ណៈ​កម្ម​ការ​គ្រប់​គ្រង​ស​មា​ជិក​បក្ស​ជុំ​វិញ​ខេត្ត​ ចំ​នួន​ ៤​៥០នាក់​ និង​ដោ​យ​បាន​ការ​ចូល​រួម​ពី ​ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេ​ត្ត ​ឯ​កឧ​ត្តម​ ឡុ​ង​ សុ​វណ្ណ​ ស​មា​ជិ​ក​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល​ អនុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេត្ត​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ណែ​ម​ វ៉ា​ អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​ប្រ​ចាំ​ការ​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេត្ត​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​ ២០​១៧​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេ​ត្ត។

18671077_784113801770471_6863047440745748898_n

18700063_784113808437137_230016823035421007_n

18767398_784113788437139_8967217066549140272_n

18699765_784113805103804_956205665271242172_n

18700111_784113845103800_3884534929288863964_n