នៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីបញ្ចូលជាសមាជិកបក្សថ្មីក្រោមអធិបតីភាព


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​អា​ទិ​ត្យ​ទី​២៨​ ខែ​ឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ចូ​ល​រួម​ជា​អធិ​បតី​ក្នុង​កម្ម​វិធី​ប​ញ្ចូ​ល​ជា​ស​មា​ជិក​បក្ស​ថ្មី​ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ឯ​ក​ឧត្ត​ម​ អ៊ុន​ ចា​ន់​ដា ​ប្រ​ធាន​គ​ណ​:កម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ និង​ឯក​ឧ​ត្តម​ ឡុ​ង​ សុ​វណ្ណ​ អនុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ ឯក​ឧត្ត​ម ​ណែម​ វ៉ា ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ:​ប្រ​ចាំ​ការ​ និង​មាន​កា​រ ចូល​រួម​ប្រ​ធាន​ អនុ​ប្រ​ធា​ន​សា​ខា​បក្ស​ដែល​ត្រូវ​ប​ញ្ចូ​ល​ស​មា​ជិ​ក​ថ្មី​មាន​ចំ​នួន​:១៧​២នា​ក់ ស្រី៥៨នាក់ ។

18698119_1937794583115712_2426759401863079108_n

18739941_1937794579782379_2885334165839102978_n

18740021_1937794043115766_3567114846507198919_n

18698153_796368590520128_8067508489084889832_n

18765686_796368537186800_5483046000460427986_n

18740615_1937794023115768_190141125295287816_n