កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីកិច្ចការជាអាទិភាព មួយចំនួនចំពោះមុខ របស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍


កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​សេ​ចក្តី​ណែ​នាំ​ស្តី​ពី​កិច្ច​ការ​ជា​អា​ទិ​ភាព​ មួយ​ចំនួ​នចំ​ពោះ​មុខ​ រប​ស់​គណៈ​អចិ​ន្ត្រៃ​យ៍​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល ​ក្រោ​មវ​ត្តមា​នឯ​កឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ ប្រ​ធា​ន​គណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​មិ​ថុ​នា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​គណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ។

19149387_1362650063843141_2291571192437620336_n

19225102_1362650070509807_563678717206673344_n

19113779_1362650120509802_3472255289533018683_n