នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែ០៦ ឆ្នាំ២០១៧ សាលាខេត្តព្រះវិហារបានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារវាយតម្លៃ


នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​០៦​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​ការ​ងារ​វាយ​តម្លៃ​ទី​ក្រុង​ស្អាត​ ក្រោ​មអ​ធិប​តី​ភាព​ ឯក​ឧត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ នៅ​សា​ល​ប្រ​ជុំ​អា​គារ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត។

19420436_1884730221850647_2682001725125772984_n

19366042_1884730301850639_8428181228000657113_n

19275173_1884730275183975_6063104689361402950_n

19399118_1884730298517306_417593760390819238_n

19430038_461827634167781_2635230658936902952_n

19260482_1884730268517309_5744278041825282802_n