អបអរសាទរខួបលើកទីប្រាំបួនដែលប្រាសាទព្រះវិហារបានចុះបញ្ជីក្នុងសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក


អ​ប​អរ​សាទ​រខួ​ប​លើក​ទី​ប្រាំ​បួ​ន​ដែ​ល​ប្រា​សា​ទ​ព្រះ​វិ​ហា​រ​បា​នចុះ​ប​ញ្ជី​ក្នុ​ង​ស​ម្ប​ត្តិបេ​តិ​ក​ភ័​ណ្ឌ​ពិ​ភ​ព​លោ​ក​(​០៧ ​ក​ក្ក​ដា ​២​០​០​៨-​០៧​ ក​ក្ក​ដា​ ២០​១៧​)។ ​ប្រា​សា​ទ​ព្រះ​វិហារ​មាន​ខ្សែ​ក្រ​វ៉ាត់​យន្ត​ការ​ពារ​ ខ្លួន​ចំ​នួ​ន​៧​ជាន់​ដែ​ល​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ជា​សា​កល​៖
១​ ការ​ឈ្នះ​ក្តី​ប្រា​សា​ទ​ព្រះ​វិហារ​ជា​មួយ​ថៃ​ក្នុង​ថ្ងៃ​១៥ ខែ​មិ​ថុ​នា ​ឆ្នាំ១​៩​៦២​ នៅ​ទី​ក្រុង​ឡា​អេ​ក្រោ​ម​ការ​ដឹក​នាំ​រប​ស់​ស​ម្តេច​ព្រះ​ប​រម​រតន​កោ​ដ។​
២​ កិច្ច​ស​ន្តិ​ភា​ព​ទី​ក្រុ​ង​ប៉ា​រីស​ ២៣​ តុ​លា​ឆ្នាំ​១៩​៩១​ពី​ម្ចាស់​ហ​ត្ថ​លេ​ខី​ចំ​នួ​ន១៧​៥​ប្រ​ទេ​ស​(ការ​ទ​ទួ​ល​ស្គា​ល់​នូវ​អ​ធិប​តេ​យ្យ​ភា​ព​រប​ស់​ប្រ​ទេ​ស​ក​ម្ពុ​ជា)​។
៣​ ច្បា​ប់រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុ​ញ្ញ​ក​ម្ពុ​ជា​ឆ្នាំ​១៩​៩៣ ​ដែ​ល​បាន​ចែង​ពី​អ​ធិ​ប​តេយ្យ​ភាព​រប​ស់​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុ​ជា​។
៤ ក​ម្ពុ​ជា​ចូ​​ល​ជា​ស​មា​ជិ​ក​អា​ស៊ា​ន​ឆ្នាំ​១​៩​៩៩​(​ប្រទេ​ស​ស​មា​ជិ​ក​អា​ស៊ា​ន​មិ​ន​អា​ច​ឈ្លា​ន​ពា​ន​សមា​ជិ​ក​ខ្លួ​ន​បាន​ឡើ​យ)។
៥​ ការ​ចុះ​ប​ញ្ជី​ប្រា​សា​ទ​ព្រះ​វិហារ​ក្នុង​ប​ញ្ជី​បេ​តិ​ក​ភ័​ណ្ឌ​ពិ​ភព​លោ​ក​ឆ្នាំ​២០​០៨​ ដែ​ល​ជា​ស្នា​ដៃ​ដ៏​វិសេ​ស​វិ​សា​ល​និង​ជ្រា​ល​ជ្រៅ​រប​ស់​ស​ម្តេច​វិបុ​ល​ប​ញ្ញា ​សុខ​ អា​ន​ ក្នុង​វិស័​យ​បេ​តិ​ក​ភ័​ណ្ឌ។
៦ ​ការ​ប​ង្កើ​ត​អា​ជ្ញាធ​រជា​តិ ​និង​ប​ង្កើ​ត​តំ​បន់​អ​ភិ​រក្ស​ស​ម្ប​ត្តិ​បេ​តិក​ភ័​ណ្ឌ​ពិ​ភព​លោក​ បង្កើ​ត​សុខ​ដុម​ រម​ណី​យ​កម្ម​ ម​នុ​ស្ស ​ធម្ម​ជាតិ​ បេ​តិក​ភ​ណ្ឌ​ ឆ្នាំ​២០​០៨​។
៧​ ប​ន្ទា​ប់​ពី​មា​ន​ការ​ឈ្លា​ន​ពាន​ពី​សំ​ណា​ក់​ទា​ហា​ន​ឈុត​ខ្មៅ​ថៃ​ កម្ពុ​ជា​បាន​សើ​រើ​អោ​យ​មាន​កា​រប​ក​ស្រា​យ​សា​ល​ក្រម​ឡើង​វិញ​ និង​បាន​ឈ្នះ​លើ​ការ​បក​ស្រា​យ​សា​ល​ក្រម​តុ​លា​កា​រក្រុ​ង​ឡា​អេ​ម្តង​ទៀ​តនៅ​ឆ្នាំ​២០​១៣។

19554802_807441819437669_1585037049328350826_n

19702237_807441826104335_7703453643610905388_n

19702270_807441816104336_4483468431095731515_n

19247653_807441889437662_8875512641155906264_n

19702015_807441866104331_3906885873163065548_n