ដើមឈើព្រៃចំនួន១៥០ដើមត្រូវបានដាំនៅបរិវេណសាលាខេត្ត ព្រះវិហារ។ដើម្បីអបអរសាទរទិវាដាំ


ដើ​ម​ឈើ​ព្រៃ​ចំ​នួ​ន​១​៥០​ដើ​ម​ត្រូវ​បា​ន​ដាំ​នៅ​ប​រិវេ​ណ​សា​លា​ខេត្ត​ ព្រះ​វិ​ហារ។​ដើ​ម្បី​អ​ប​អរ​សា​ទរ​ទិ​វា​ដាំ​កូន​ឈើ​ ៩​ ក​ក្ក​ដា​ ២០​១៧​ នេះ​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​បា​ន​រៀ​ប​ចំ​ពិ​ធី​ដាំ​កូន​ឈើ​នៅ​ ប​រិវេ​ណ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ដឹ​ក​នាំ​ដោ​យ​ លោ​ក​ លី​ សា​រ៉ា​រិទ្ធ​ អ​ភិ​បា​ល​រង​ខេត្ត​ និង​ដោ​យ​បាន​កា​រចូ​ល​រួម​ពី​ម​ន្រ្តី​រា​ជ​ការ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ ស​មា​ជិក​ ស​មា​ជិ​កា​ស​ហ​ភា​ព​ស​ហ​ព័​ន្ធ​យុ​វជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត ផង​ដែរ។

19875446_808604579321393_479343535310004412_n

19894792_808604859321365_495424268926937968_n

19894798_808604755988042_3541176336825429852_n

19748665_808604792654705_4697417232584375467_n