អបអរសាទរប្រជាកសិករខេត្តព្រះវិហារទទួលការប្រមូលទិញស្រូវសរីរាង្គក្នុងខេត្តក្នុងតម្លៃគោល១,១៥០រៀលក្នុង


អ​ប​អ​រ​សា​ទ​រ​ប្រ​ជា​ក​សិ​ក​រ​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ​ទ​ទួ​ល​កា​រ​ប្រ​មូ​ល​ទិ​ញ​ស្រូ​វ​ស​រី​រា​ង្គ​ក្នុ​​​ង​ខេត្តក្នុ​ងត​ម្លៃ​គោ​ល​១​,​១​៥​០​រៀ​ល​ក្នុ​ង​ឆ្នាំ​២​០​១​៧​នេះ​ពី​ក្រុ​មហ៊ុ​ន​នាំ​ចេ​ញ​អ​ង្ក​រទៅ​ទី​ផ្សា​រ​អន្ត​​រជា​តិ​ចំនួ​ន០​៣​ ​។ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១១​ខែ​កក្ក​ដា​ឆ្នាំ​២០​១៦​ ឯក​ឧត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចា​ន់ដា​ អភិ​បាល​ខេ​ត្ត​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​កិ​ត្តិ​យ​ស​ក្នុ​ងពិ​ធី​ចុះ​កិ​ច្ច​ស​ន្យា​ផ​លិ​តនិ​ង​ផ្គត់​ផ្គង់​ស្រូ​វស​រី​រាង្គ​គុណ​ភាព​ល្អ​លំដា​ប់អ​ន្ត​រជាតិ​ រវា​ងស​ហគ​មន៍​ក​សិ​ក​ម្ម​ទាំង​៣២​ ស្មើ​រនឹ​ង៥​,​១៥​៤គ្រួ​សារ​ជា​ក​សិ​ករ​ផលិ​ត ជា​មួ​យ​ក្រុម​ហ៊ុន​ចំនួ​ន០​៣ ​រួម​មាន​៖ក្រុម​ហ៊ុម​ អេម​រូរ៉ា​យ​ ក្រុម​ហ៊ុន​អា​យ​ក្រូ​ អង្គរ​ និង​ក្រុម​ហ៊ុន​ សិញ​នេ​ឆ័រ​ អា​ស៊ី​ ទិ​ញ​ស្រូវ​ ចំ​នួ​ន២​៦,​៧៥០​តោន​ក្នុង​មួ​យ​ឆ្នាំ​ក្នុង​តំ​ម្លៃ​គោល​១,១​៥០​ រៀ​ល​ក្នុង​មួ​យ​គី​ឡូ​ក្រាម​ដើ​ម្បី​នាំ​ចេ​ញ​ទៅ​ទី​ផ្សារ​អ៊ឺ​រ៉ុប​ និង​អា​មេ​រិក​ ។​ពិ​ធី​ចុះ​កិច្ច​ស​ន្យា​ផ្លូ​វការ​នេះក៏​មា​នការ​អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិប​តី​ភាព​ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អភិ​បា​ល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ​លោ​ក​ អគ្គ​នា​យ​ក​ក្រុម​ហ៊ុ​ន ​ទាំង​០៣​ ប្រ​ធា​ន​ម​ន្ទីរ​ក​សិ​ក​ម្ម​រុក្ខា​ប្រ​មា​ញ់​និង​នេ​សាទ​ខេ​ត្ត​ លោក​ លោក​ស្រី​ប្រ​ធា​នម​ន្ទីរ​អង្គ​ភាព​ អភិ​បាល​ក្រុង​ ស្រុ​ក​ តំ​ណា​ង​និ​ង​គ្រួ​សារ​ស​ហ​គ​ម​ន៍ក​សិ​ករ​ទាំង​៣២​ទូ​ទាំ​ង​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ផង​ដែរ។

19905179_809804749201376_7038386932043287069_n

19961666_809804799201371_6798031738268004936_n

19883955_809804739201377_6515470108374417404_n

19665474_809804745868043_867714960037390354_n