នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត និងក្រុមការងារ អញ្ជើញទទួល


នា​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ និង​ក្រុ​ម​ការ​ងារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ទ​ទួ​ល​ស្វា​គ​ម​ន៍​ប្រ​តិ​ភូ​គ​ណៈ​ក​ម្ម​ការ​អប់​រំ​យុ​វជ​ន​កី​ឡា ​ធម្ម​ការ​ កិ​ច្ច​ការ​សា​ស​នា​ វប្ប​ធម៌​ និង​ទេ​ស​ច​រណ៍​នៃ​ រដ្ឋ​ស​ភា​ ដឹក​នាំ​ដោ​យ​ឯ​ក​ឧ​ត្តម​ ហែ​ម​ ខ​ន​ អនុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​ក​ម្ម​ការ​នៃ​រដ្ឋ​ស​ភា​ នៅ​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះវិ​ហារ​ និង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ឯក​ឧ​ត្តម​ជា​ស​មា​ជិក​គ​ណៈ​កម្ម​ការ​រដ្ឋ​ស​ភា​ អភិ​បា​ល​រង​ខេត្ត​ នា​យក​ រដ្ឋ​បា​ល​ខេត្ត​ ប្រ​ធា​ន​មន្ទីរ​អប់​រំ​យុ​វជ​ន​និង​កី​ឡា ​ម​ន្ទីរ​ធម្ម​ការ​សា​ស​នា ​មន្ទីរ​វប្ប​ធម៌​និង​វិចិ​ត្រ​សិ​ល្បះ​ ម​ន្ទីរ​ទេ​ស​ចរ​ណ៍​ខេត្ត​ ម​ន្រ្តី​ពា​ក់​ព័ន្ធ​ជា​ច្រើ​ន​រូប​ផង​ដែរ ។

20108468_1717583795205285_6159679283608278928_n

20245386_1717583871871944_7790456919024710843_n

20108278_1717583825205282_6809988558047878384_n

20046347_1717583911871940_8027083552850906527_n