ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តអញ្ជើញ ជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយ


ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​៩​ ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧ​ត្ត​ម​អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​អ​ញ្ជើ​ញ​ ជា​អ​ធិ​ប​តី​ក្នុ​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ជា​មួយ​ក្រុម​ការ​ងារ​ក្រ​សួ​ង​ប​រិស្ថា​ន​ស្តី​ពី​ ការ​បូ​ក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផល​លើ​ការ​ងារ​ចុះ​តាម​ដាន​ត្រួ​ត​ពិ​និ​ត្យ​ និង​ផ្តល់​ ការ​គាំ​ទ្រ​ផ្នែ​ក​ប​ច្ចេ​ក​ទេ​ស​ដ​ល់​រដ្ឋ​បា​ល​ថ្នាក់​ក្រោ​ម​ជា​តិ​ក្នុង​ការ​អនុ​វត្ត​មុខ​ងារ​ដើ​ម្បី​ធា​នា​ការ​អ​នុ​វត្ត​ច្បាប់​ លិ​ខិ​ត​បទ​ដ្ឋា​ន​ និ​ង​សេ​ច​ក្តី​ណែ​នាំ​នា​នា​ក្នុង​ការ​ផ្ត​ល់​សេ​វា​តាម​បែប​វិម​ជ្ឈ​ការ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រុង​ ស្រុ​ក​ ឃុំ​ ស​ង្កា​ត់​ ដោ​យ​បាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​មេ​ប​ញ្ជា​ការ​ក​ង​ក​ម្លាំ​ង​ទាំ​ង​៣​ អភិ​បា​ល ​អភិ​បា​ល​រង​ស្រុ​ក​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ស្រុ​ក ​នៅ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

20228447_814068685441649_1852822879147834994_n

20228604_814068572108327_2964716212345409373_n

20108616_814066818775169_8524565093352151843_n

20106385_814066918775159_5815633393355802329_n