ក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានចុះទៅមើលស្ថានភាពប្រជាជន


ក្រោ​ម​ការ​យ​ក​ចិ​ត្ត​ទុក​ដាក់​រ​ប​ស់​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​បា​ន​ចុះ​ទៅ​មើ​ល​ស្ថា​ន​ភា​ព​ប្រ​ជា​ជ​ន​មួ​យ​ចំ​នួ​ន​រ​ង​គ្រោះ​ដោ​យ​សារ​ទឹក​ជំ​នន់​នៅ​ត្រង់​ចំ​ណុ​ច​តាម​ផ្លូវ​ជា​តិ​លេ​ខ​៩​ នៅ​ភូមិ​ពោធិ៍​ទាប​ឃុំម្លូព្រៃ​មួយ ស្រុ​ក​ឆែ​ប​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែ​០៧​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

20258442_1720463151584016_3946564942862703894_n

20374375_1720463241584007_1165381578371943074_n

20264583_1720463204917344_2731161618916142729_n

20264955_1720463274917337_1072241560771249961_n