រសៀលថ្ងែទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានចូលរួមបិទវគ្គ


រសៀ​ល​ថ្ងែ​ទី​២៥​ ខែ​ក​ក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯក​ឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បាន​ចូល​រួម​បិទ​វគ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ត​ម្រ​ង​ទិ​ស​ស្តី​ពី​ការ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​រដ្ឋ​បា​លឃុំ​ ស​ង្កា​ត់​តាម​បែប​វិ​ម​ជ្ឈ​ការ​ និង​វិ​ស​ហ​ម​ជ្ឈ​ការ​ស​ម្រា​ប់​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ឃុំ​ ស​ង្កា​ត់​ថ្មី​ដែ​ល​ទើ​ប​ចូល​កា​ន់​តំ​ណែ​ង​អា​ណ​ត្តិ​ទី​៥​នេះ​ ដែ​ល​រៀ​ប​ចំ​ដោ​យ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ធ​ន​ធា​ន​ម​នុ​ស្ស​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ។

20292579_817806988401152_8083945774542068933_n

20265000_817807031734481_1031435332942635282_n

20258517_817807008401150_3603473356670056251_n

20292672_817807065067811_5261678538379633061_n

20375933_817807001734484_2324138572881756769_n