ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធី


ឯ​ក​ឧ​ត្ដ​ម​ប​ណ្ឌិ​ត​ ហ​ង់​ ជួ​ន​ណា​រ៉ុន​ រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ​យុ​វ​ជ​ន​ និ​ង​កី​ឡា​អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​ចូ​ល​កា​ន់​តំ​ណែ​ង​ប្រ​ធា​ន​ម​ន្ទី​រអប់​រំ យុ​វជ​ន​ និ​ង​កី​ឡា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ នា​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​០៨​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧​នៅ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ។​ លោ​ក​ ចេ​ង​ លឹ​ម​ហ៊ា​ន់​ អ​តី​ត​អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​ម​ន្ទីរ​អ​ប់​រំ​យុ​វ​ជ​ន​និ​ង​កី​ឡា​ខេ​ត្ត​ ត្រូ​វបា​ន​ប្រ​កា​ស​ជា​ផ្លូវ​ការ​តែ​ង​តាំ​ង​ជា​ប្រ​ធា​ន​ម​ន្ទីរ​ក្រោ​ម​វត្ត​មាន​ផ្ទា​ល់​ឯ​ក​ឧ​ត្ដ​ម​ប​ណ្ឌិ​ត​  ហ​ង់​ ជួន​ណា​រ៉ុន​ រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំយុ​វជ​ន​ និង​កី​ឡា​ និង​មា​ន​ការ​ចូ​ល​រួមពី​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ​ អ​នុ​រដ្ឋ​លេ​ខា​ធិ​ការ​អ​គ្គ​នា​យ​ក​ដ្ឋា​ន​ក្រ​សួ​ង​អ​ប់​រំ​ យុ​វជ​ន និ​ង​កី​ឡា​ ឯក​ឧត្ត​ម​ប្រ​ធាន​ និង​ស​មា​ជិក​ ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ខេ​ត្ត​ អ​ភិ​បា​ល​រង​ខេ​ត្ត​ ប្រ​ធា​ន​ម​ន្ទីរ​អ​ង្គ​ភា​ព​ជុំ​វិ​ញ​ខេ​ត្ត ។

20638409_824822764366241_3792312365349741602_n

20638832_824822821032902_2571564191368199491_n

20638945_824822914366226_8326730726586316954_n

20663829_824822994366218_6603063896620812732_n