នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីដុតបំផ្លាញគ្រឿងញៀនតាមអំណាចសាលក្រម សាលដីកា


នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​០​៧​ ​ខែ​សី​ហា ​ឆ្នាំ​២​០​១​៧​ ពិ​ធី​ដុតបំ​ផ្លា​ញ​គ្រឿ​ង​ញៀ​ន​តា​ម​អំ​ណា​ច​សា​ល​ក្រម​ សា​ល​ដី​កា​ ចំនួ​ន​០​៤​ខេ​ត្ត​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ ខេ​ត្ត​សៀ​ម​រា​ប​ ខេ​ត្ត​ឧត្ត​រមា​ន​ជ័​យ​ ​ខេត្ត​កំព​ង់​ធំ​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អង្គ​ វ​ង្ស​វ​ឌ្ឍ​នា ​រដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួ​ង​យុ​ត្តិ​ធ​ម៌។

20622236_824384541076730_4783848706039677965_n

20638108_824384594410058_1059667509527255410_n

20638937_1725158751114456_6922272305395564347_n

20708328_824384557743395_507572266031215102_n

20621019_1725158801114451_3718290352114643352_n

20620828_824384544410063_8557703363803843844_n