ព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្សប្រ ជាជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារបានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារនៃ


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៣​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​
ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​បា​ន​រៀ​ប​ចំ​ពិ​ធី​ផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យខ្លឹ​ម​សារ​នៃ​កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​
ក​ណ្តា​ល​បើ​ក​ទូ​លា​យ​ដ​ល់​ស​មា​ជិ​ក​គ​ណ​ប​ក្ស​ស្រុ​ក​
ក្រុ​ង​ ទាំ​ង​៨​ និ​ង​ម​ន្ទីរ​ទូ​ទាំ​ង​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ចំ​នួ​ន​
២​៩​១​នា​ក់​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ មា​ស ​សុ​ភា​ ស​មា​
ជិ​ក​អ​ចិ​ន្ត្រៃ​យ៏​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល​ គ​ណ​ប​ក្ស​ ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ការ​
ងារ​ថ្នា​ក់​ក​ណ្តា​ល​ចុះ​ជួ​យ​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ និ​ង​មា​ន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ឯក​ឧត្ត​ម​ សួ​ស ​យ៉ា​រ៉ា​ អ្ន​ក​តំ​
ណា​ង​រា​ស្ត្រ​ម​ណ្ឌ​ល​ព្រះ​វិ​ហារ​ និង​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម ​អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ ប្រ​ធា​នគ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​
ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ។

20604591_813797985438015_6828095158139755486_n

20479467_813798372104643_6086531717338407969_n

20597161_813798395437974_4350524609820186626_n

20525200_813798438771303_6590254663442266034_n

20596996_813798072104673_6157253253576173092_n

20526276_813798468771300_9139816049205092392_n

20479556_813798588771288_4221902825143103802_n

20479736_813797982104682_4960593371021047766_n

20479785_813798562104624_3507549295712391857_n

20597437_813798582104622_8195668068178523081_n

20638488_813798635437950_2722100004866005566_n

20637807_813798578771289_3802431057761017839_n