នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីចែកអំណោយ សង្រ្គោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ ប្រមាណ


នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​៥​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ពិ​ធី​ចែ​ក​អំ​ណោ​យ​ ស​ង្រ្គោះ​ប​ន្ទា​ន់​ដ​ល់​ប្រ​ជា​ព​ល​រដ្ឋ​ក្រី​ក្រ​ ប្រ​មា​ណ​៥​១​០គ្រួ​សារ​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ ឯក​ឧ​ត្ត​ម​ វង្ស​ សូ​ត្រ​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួ​ង​ ស​ង្គម​កិច្ច​ អ​តី​ត​យុ​ទ្ធ​ជន​ និង​ យុ​វនិ​តិ​ស​ម្ប​ទា​ និង ​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ អភិ​បា​ល​ខេត្ត​ នៅ​ក្នុង​ស្រុ​ក​រវៀ​ង​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

20799177_1727943084169356_7710079134832880821_n

20768024_1727943150836016_8841250256860748393_n

20799499_1727952437501754_4621028393326513891_n

20799165_1727952474168417_2980842670950807150_n

20798991_1727952524168412_4832295423208294273_n