នៅរសៀលថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ កិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការ


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គណៈ​ប​ញ្ជា​ការ​
ឯ​ក​ភា​ពរ​ដ្ឋ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ក្រោ​មអ​ធិ​ប​តី​ភា​ព ​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ​អ៊ុន​ ចាន់​ដា​
អ​ភិ​បា​ល​នៃ​គ​ណៈ​អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

20914523_840908992732754_5259465462172388833_n

20882044_840909429399377_3155644008640761728_n

 

20882079_840909282732725_427881829494614138_n

20840988_840909139399406_297115250249988898_n