ព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើក


ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ រដ្ឋ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ បា​ន​បើ​ក​កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​សា​មញ្ញ​លើក​ទី​៣៩​ រប​ស់​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ខេ​ត្ត​អា​ណ​ត្តិ​ទី២​ ក្រោ​មអ​ធិ​បតី​ភាព​ ឯ​ក​ឧ​ត្តម​ ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ខេ​ត្ត​ ឯ​ក​ឧ​ត្តម​អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេត្ត​ដោ​យ​មាន​ការ​ចូល​រួម៖​ឯក​ឧ​ត្តម​ លោ​ក​ជំ​ទា​វ​ ស​មា​ជិ​កក្រុ​មប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្ត​ម​ អ​ភិ​បា​លរង​ខេ​ត្ត​ លោក​នា​យ​ករដ្ឋ​បា​ល​ លោ​ក​ លោ​ក​ស្រី​នា​យ​ក​រង​រដ្ឋ​បា​ល​ លោ​ក​លោ​ក​ស្រី​ នា​យ​ក​ នា​យ​ក​រ​ង​ទី​ចា​ត់​កា​រ​ចំ​​ណុះ​សា​លា​ខេ​ត្ត​ និ​ង​លោ​ក​ លោ​ក​ស្រី​ ប្រ​ធាន​ អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​មន្ទីរ​អង្គ​ភាព​ជុំវិ​ញ​ខេត្ត​

21149885_1732674750362856_3491830685514040736_n

21149890_1732674773696187_866176097977280890_n

21150337_1732674830362848_8937139238681714894_n

21105980_1732674863696178_2828165234064259479_n

21078306_1732674803696184_7300860660420200993_n