ព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល ខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធី


ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា ​អ​ភិ​បា​ល​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​ប្រ​គ​ល់​គោ​យន្ត​ ក​ន្ត្រៃ​យ៍​ថ្មី​ចំ​នួ​ន១​២​គ្រឿង​  និ​ង​ម៉ូ​តូ​ចំ​នួ​ន៣​០គ្រឿ​ង ​ជូន​ដ​ល់​ស​ហ​គ​ម​ន៍​អ​ភិ​វឌ្ឍ​ក​សិ​កម្ម​គំរូ​ទាំ​ង​១២​ទូ​ទាំង​ខេ​ត្ត​ ម​ន្ត្រី​ថ្នា​ក់​ស្រុ​ក​ និ​ង​ភ្នា​ក់​ងា​រផ្ស​ព្វ​ផ្សា​យ​ឃុំ​កម្ម​វិធី​AS​PI​RE​ នៅ​ម​ន្ទីរ​ក​សិ​កម្ម​រុក្ខា​ប្រ​មា​ញ់​ និង​នេ​សា​ទ​ខេ​ត្ត​ ព្រះ​វិ​ហារ​ ដោ​យ​មា​ន​ការ​ចូ​ល​រួម​ពី​មេ​ប​ញ្ជា​ការ​ទាំ​ង​៣ ​ផង​ដែរ។

21150191_835637286618122_4277400656949199076_n

21105535_835637343284783_3596081420948875929_n

21151494_835637356618115_7019815664143527395_n

21106686_835637336618117_7683628005776260573_n

21151182_835637353284782_5560568906909125626_n