ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាលគរុសិស្សជំនាន់ទី ៣៤ នៃ


ឯក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​បិ​ទ​វគ្គ​ប​ណ្ដុះ​ ប​ណ្ដា​ល​គរុ​សិ​ស្សជំ​នា​ន់​ទី​ ៣៤​ នៃ​សា​លា​គរុ​កោ​ស​ល្យ​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហា​រ ចំ​នួ​ន​៣​៣​នាក់​នា​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី៣១ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​សា​លា​គរុ​កោ​ស​ល្យ​វិ​ក្រិ​ត​ការ​ខេ​ត្ត​ព្រះវិ​ហារ​ ។​ ឧិ​កា​ស​នោះ​ ឯ​កឧ​ត្ត​ម​ ក៏​បាន​ឧ​ប​ត្ថ​ម្ភ​ ដ​ល់​គរុ​សិ​ស្ស​ជំ​នា​ន់​៣​៤​ និង​ជំ​នា​ន់​ ស​រុប​១​០៦​នាក់​ដែ​ល​ម្នា​ក់ៗ​ទ​ទួ​ល​បា​ន​ថ​វិកា​ចំ​នួ​ន​៤០​,០០​០រៀ​ល​ និង​លោ​ក​គ្រូ​គ​រុ​សិ​ស្ស​ម្នា​ក់​ៗ​ទ​ទួ​ល​បា​ន​២​០,​០០​០រៀ​ល​ផង​ដែរ ។

21149886_836258276556023_4769638226032203151_n

21192744_836258259889358_2045936060990290982_n

21192292_836258303222687_456713996207833083_n

21270825_836258279889356_866397382532472941_n

21151724_836258329889351_6875719717191929330_n