ព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានសភាពសព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តព្រះវិហារ និងជា


ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​២​ ​ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧នេះ​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ ប្រ​ធា​ន​ស​ភា​ព​ស​ព័​ន្ធ​យុ​វ​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ និ​ង​ជា​អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ បា​ន​ដឹ​ក​នាំ​កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​ បូ​ក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ស​ម្រេច​បា​ន​ និ​ង​ព​ង្រឹ​ង​កិ​ច្ច​ការ​ងារ​ស្នូ​ល​ ដោ​យ​ជំ​រុញ​យុ​វជ​ន​ចូ​ល​រួម​ឲ្យ​ស​កម្ម​ក្នុង​កិ​ច្ច​ការ​ស​ង្គ​ម​ ការ​ងារ​ម​នុ​ស្ស​ធ​ម៍​ និ​ង​ស​ក​ម្ម​ភា​ព​កី​ឡា​ដើ​ម្បី​ព​ង្រឹ​ង​សា​ម​គ្គី​ភាព​មិ​ត្ត​ភា​ព​រប​ស់​យុ​វជ​ន​ នៅ​ស្នាក់​ការ​ ស​ ស យ​ យ​ ក​ ខេត្ត។

21317401_1734083350221996_4202559015602848951_n

21271232_1734083403555324_1046212230180269432_n

21192074_1734083443555320_7963650336493453695_n

21314731_1734083493555315_791010111090761706_n

21192458_1734083513555313_6888267817530003074_n