នៅរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ បាន


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​០២​ ខែ​ក​ញ្ញា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ទី​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បា​ន​រៀ​បចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រប​ស់​គ​ណៈ​ច​ល​នា​យុ​វជ​ន​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ ឯ​កឧ​ត្តម​ អ៊ុន​ ចា​ន់​ដា​ ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​បក្ស​ខេ​ត្ត​ និ​ង​ជា​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​ច​ល​នា​យុវ​ជន​ខេ​ត្ត។

21231719_1850693921622342_2182867689632276173_n

21231193_1850693691622365_9192643086349107557_n

21192987_1734164693547195_1816655735537690219_n

21151704_1734164663547198_4441975489960262468_n