នារសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ត ឯកឧត្តម


នា​រសៀ​លថ្ងៃ​ទី​០​៥​ ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧ ​ឯក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ឡុ​ង​ សុ​វណ្ណ​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុ​ម​ប្រឹ​ក្សា​ខេ​ត្ត​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ភា​ព​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​ផ្ទេ​រភា​រកិច្ច​ និ​ង​ចូ​ល​កា​ន់​ តំ​ណែ​ង​ អភិ​បា​ល​ក្រុ​ង​ព្រះ​វិហារ​ថ្មី​គឺ​លោ​ក ​ឯ​ សា​រ៉ូ ​ស្ថិ​ត​ក្នុ​ង​ក្រុ​ង​ព្រះ​វិហារ​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

21397148_942719282547602_107693638_n

21271077_838607872987730_4534239488977415717_n

21371199_1735207426776255_3893594236802834995_n

21370985_838607879654396_2209359064115652750_n

21232136_1735207476776250_4051755363150570117_n

21317870_838607919654392_2117936950473299662_n