ឯកឧត្តមអ៊ុន ចាន់ដា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ច និងចូលកាន់


ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​ផ្ទេរ​ភា​រកិ​ច្ច​ និង​ចូល​កា​ន់​មុ​ខ​តំ​ណែ​ង​អ​ភិ​បា​ល​ អ​ភិ​បា​ល​រ​ង​ស្រុ​ក​ត្បែ​ង​មា​ន​ជ័​យ ​នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​០​៥​ ​ខែ​ក​ញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០​១៧ ។

21397711_942705765882287_2020218921_n

21272641_838530316328819_4955519991658131591_n

21317432_838530459662138_2927938026167920744_n

21271004_838530536328797_140974200950329430_n

21270978_1735146556782342_5482177517582429132_n

21271322_838530389662145_736724707261601809_n