ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីប្រកាសបើកការប្រកួតកីឡា


ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា ​អភិ​បា​ល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ អ​ញ្ជើ​ញ​ជា​អ​ធិ​ប​តី ​ក្នុ​ង​ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​បើ​ក​កា​រ​ប្រ​កួ​ត​កី​ឡា​បា​ល់​ទា​ត់​ជ្រើ​ស​រើ​ស​ជើង​ឯ​ក​ពាន​រង្វា​ន់​ឯក​ឧ​ត្ត​ម​អភិ​បា​ល​ខេ​ត្ត ​នា​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​១​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២​០​១​៧ ​នៅ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា​ខេត្ត ។

22309096_1747738492189815_6397177494477439991_n

22406236_1747738535523144_5307855589891258860_n

22405563_1747738722189792_5301204814908698516_n

22310252_1747738635523134_2844796393328902921_n

22310346_1747738588856472_2466307419887435803_n

22366376_1747738672189797_3821599967205708782_n

22365296_1747738505523147_2177974017302204964_n

22310487_1747738742189790_1317055301903321936_n