នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្រុក ឆែប ខេត្តព្រះវិហារមាន


នៅ​ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​១​១​ ខែ​តុ​លា ​ឆ្នាំ​២០​១៧​ នៅ​ស្នា​ក់​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជ​ន​ក​ម្ពុ​ជា ​ស្រុក​ ឆែ​ប​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហា​រ​មា​ន​ពិ​ធី​បើ​ក​វ​គ្គ​អប់​រំ​ន​យោ​បា​យ​ដល់​ម​ន្ត្រី​គ​ណ​ប​ក្ស ថ្នា​ក់​ស្រុក​ និ​ង​ ឃុំ​ ជំ​នា​ន់​ទី១​ រ​បស់​ស្រុក​ឆែប​ ក្រោ​ម​អ​ធិប​តី​ភា​ព​ដ៏​ខ្ព​ង់​ខ្ព​ស់ឯ​​ក​ឧត្ត​ម​ ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ ស​មា​ជិ​ក​គ​ណ:​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល​ និ​ង​ជា​អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​:​ក​ម្មា​ធិកា​រ​គ​ណ​ប​ក្សប្រ​ជាជ​នក​ម្ពុជា​ ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

22308582_1747820018848329_292511602397767592_n

22366261_1747820088848322_1552263308973999064_n

22365682_1747820045514993_4082745155903421255_n

22308972_1747820058848325_3388404005305578937_n