នៅរសៀលថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តបានរៀបចំការប្រជុំប្រ


នៅ​រ​សៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២​០​ ខែតុ​លា​ ឆ្នាំ​២០​១​៧​ នៅ​ស្នា​ក់​កា​រ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​បា​ន​រៀ​ប​ចំ​កា​រ​​ប្រជុំ​ប្រ​ចាំ​ខែ​តុ​​លា​ក្រោ​មអ​​ធិ​ប​តីភា​ព​​ ​ឯកឧ​ត្តម​ ​យុ​ង ​គឹ​ម​ហ៊ា​ន​ប្រ​ធាន​​ក្រុ​មកា​រ​ងា​រ​យុ​វ​ជ​ន​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត ។

22540010_1750719655225032_6655736449528309508_n

22552429_1750719778558353_1314969273873951087_n

22539900_1750719685225029_8162482639569373188_n

22519635_1750719811891683_4326692245674035356_n

22528352_1750719825225015_7610411735601640215_n

22528432_1750719741891690_8705213241369486471_n

22688067_1750719701891694_1835457098522012509_n