ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សថ្មី នៅស្នាក់កា


ព្រឹ​ក​ថ្ងៃ​ទី​២​​៥​ ​ខែ​​វិ​ច្ឆិ​កា​ ​​ឆ្នាំ​២​០​១​៧​ ​ពិ​ធី​ប្រ​​កា​ស​ប​ញ្ចូ​ល​សមា​ជិ​ក​គ​​ណ​ប​ក្ស​ថ្មី ​នៅ​ស្នា​ក់​កា​រ​​គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជ​ន​ខេ​ត្តព្រះ​វិហារ ។

23843537_1763268733970124_7315437637716774307_n 23795183_1763268763970121_6992232016897547330_n 23843203_1763268890636775_6580868698898895402_n 23843257_1763268820636782_722730175176508488_n 23795151_1763268997303431_3579659371517667230_n 23844934_1763268917303439_5716492019800864643_n 23844711_1763269063970091_7311164936172200038_n