ពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិក សមាជិកាគណបក្សថ្មីដែលជាកម្លាំងយុវជនចំនួន


ពិ​ធី​ប្រ​កាស​បញ្ចូល​សមា​ជិក​ សមា​ជិកា​គណ​បក្ស​ថ្មី​ដែល​ជា​កម្លាំង​យុវ​ជន​ចំនួន​២៣​២នាក់​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ ណែម​ វ៉ា​ អនុ​ប្រ​ធាន​ប្រ​ចាំ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ និង​ ឯក​ឧត្តម​ ជួប​ សំ​អាត​ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ចុះ​ជួយ​ស្រុក​ឆែប​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13335944_855736891198364_2385494932917345210_n

13315271_1036192419788391_8971787737233076378_n

 

13263691_1036192693121697_14519090070497877_n

13260002_855736914531695_4964675666952824069_n

12871466_1036192976455002_7051796805939008669_n

13335972_1036192579788375_9081125316272099971_n