ឯកឧត្តម អ៊ុំ ម៉ារ៉ា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់


ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុំ​ ម៉ា​រ៉ា​ ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ អញ្ជើញ​ជា​អធិ​បតី​ក្នុង​ពិធី​ប្រគល់​ សេច​ក្តី​សម្រេច​តែង​តាំង​ លោក​សុខ​ សាន្ត​តា​រ៉ា​ ជា​សមា​ជិក​គណៈ​កម្មា​ធិការ​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13344520_1733411800206356_751404615763484936_n

13344498_1733411886873014_5620860703312915371_n

13310613_1733411930206343_7996302013722360625_n