ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តក្នុងតំបន់១ របស់


ពិធី​សំ​ណេះ​សំ​ណាល​ជា​មួយ​ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ក្នុង​តំបន់​១​ របស់​ក្រុម​ការ​ងារ​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ថ្នាក់​កណ្តាល​នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​គណ​បក្ស​ប្រជា​ជន​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ដោយ​ក្តាប់​ទៅ​លើ​បញ្ហា​សំខាន់ៗ​ដូច​ជាៈ​

១~ស្តាប់​របាយ​ការណ៍​របស់​យុវ​ជន​គណ​បក្ស​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ
២~ស្តាប់​សភាព​ការណ៍​នយោ​បាយ​នា​ពេល​បច្ចុ​ប្បន្ន​កើត​ឡើង​ចំ​ពោះ​មុខ
៣~ស្តាប់​បទ​ពិ​សោធន៍​ល្អៗ​របស់​យុវ​ជន​និង​បញ្ហា​ប្រ​ឈម
៤~ទិស​ដៅ​ក្នុង​ការ​យក​ប្រៀប​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​២០១៧ ​និង​២០​១៨​ខាង​មុខ

ព្រះ​វិហារ​,រសៀល​ថ្ងៃទី​១២​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ។

13453049_1568402696790063_359592724_o

13414078_1568402676790065_752229169_n

13454019_1568402700123396_1066672315_n

13453829_1568402673456732_980199278_n