នៅថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ បានដាក់អោយ


នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១០​ ខែមិ​ថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ មន្ទីរ​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ បាន​ដាក់​អោយ​ដំ​ណើរ​ការ​អនុ​វត្ត​គម្រោង​លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​នៅ​ជន​បទ​ដែល​អនុ​វត្ត​ដោយ​អង្គ​ការ​ C​W​S​ រយះ​ពេល​៣​ឆ្នាំ​លើ​៤៥​ ភូមិ​នៃ​ស្រុក​ជាំ​ក្សាន្ត ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ។ គោល​ដៅ​ ៣​គឺៈ ១.ទឹក​ស្អាត​ អនា​ម័យ​ ២​.សន្តិ​សុខ​ស្បៀង​ និង​ការ​បង្កើន​ប្រាក់​ចំ​ណូល​ និង​ ៣​. អា​ហា​រូប​ត្ថម្ភ ។

13432448_629582237191521_2923529227879846531_n

13428394_629582280524850_2892111124996264114_n

13394190_629582250524853_83828478756211595_n