ឯកឧត្តម ស៊ូ សិរី តំណាងអភិបាលខេត្តព្រះវិហារចូលរួមប្រជុំពិភាក្សាអំពី


ឯក​ឧត្តម​ ស៊ូ​ សិ​រី​ តំ​ណាង​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ចូល​រួម​ប្រជុំ​ពិភា​ក្សា​អំ​ពី​ការ​ងារ​ត្រួត​ពិ​និត្យ​ យាន​យន្ដ​ដឹក​លើស​ទម្ងន់​កំណត់​នៅ​ក្រសួង​សាធា​រណ​ការ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​នា​ថ្ងៃ​ទី​០៩​ ខែ​មិ​ថុនា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ ស៊ុន​ ចាន់​ថុល​ រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​សា​ធារ​ណ​ការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន ។

13434953_593815370800316_7518577178820333293_n

13346540_593815207466999_2899459898700987667_n

13342906_593815287466991_862450801285740045_n

13336112_593815437466976_8569894326068739714_n