សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​ប្រា​រព្វ​ពិ​ធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម​ជូន​ព្រះ​ម​ហា​ក្ស​ត្រី​នៃ​


សា​ខា​កាក​បាទ​ក្រ​ហម​កម្ពុ​ជា​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​បាន​ប្រា​រព្វ​ពិ​ធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម​ជូន​ព្រះ​ម​ហា​ក្ស​ត្រី​នៃ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុ​ជា​សូម​គោ​រព​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​ចំ​ពោះ​ព្រះ​អង្គ​សូម​មាន​ព្រះ​ជន្ម​យឺន​យូរ​ដើម្បី​នៅ​ជា​ម្លប់​ដល់​កូន​ចៅ​របស់​ព្រះ​អង្គ ។

13413108_1724514711138910_1609845120278499748_n

13419258_1569800516650281_404260607641658697_n

13432328_1569800446650288_3943049011066238893_n

13480447_1570033246627008_2143496599_n