នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ រដ្ឋបាលស្រុករវៀងបានធ្វើវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពិគ្រោះយោបល់របស់


នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​មិ​ថុ​នា ​ឆ្នាំ​២០​១៦​ រដ្ឋ​បាល​ស្រុក​រវៀង​បាន​ធ្វើ​វេទិ​កា​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ពិ​គ្រោះ​យោ​បល់​របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ ស្រុក​ លើក​ទី​ ៦​ នៅ​ឃុំ​រីក​រាយ​ ស្រុក​រវៀង​ ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​ ដែល​មាន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ចូល​រួម​ ចំ​នួន​ ១៦​៥ នាក់​ ស្រី​ ៩៣​ នាក់ ។

13466323_598989653616221_8988493830036912043_n

13445316_598989973616189_8574429457341193673_n

13442235_598989790282874_4965197668928099466_n