ពិធីប្រកាសតែងតាំងនិងផ្ទេរតំណែងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម


ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​តែង​តាំង​និង​ផ្ទេរ​តំ​ណែង​ប្រ​ធាន​មន្ទីរ​សុ​ខា​ភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ​
ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ ឯក​ឧត្តម​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ម៉ម​ ប៊ុន​ហេង​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួង​សុ​ខា​ភិ​បាល​
ព្រះ​វិហារ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី០១ ខែ​កក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ ។

13592785_1660367104284931_6619586760934645189_n

13533366_1660367187618256_1346110253673238372_n

13557925_1660367124284929_8586409285552314321_n

13590401_1660367234284918_2339898424231794615_n