ពិធីផ្ទេរតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តជូន ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេច វិបុលសេនាភក្តី សាយ ឈុំ


ពិ​ធី​ផ្ទេរ​តំ​ណែ​ង​ប្រ​ធា​ន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ជូន​ ឯក​ឧត្ត​ម ​អ៊ុន​ ចា​ន់​ដា​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ស​ម្តេច​ វិ​បុល​សេ​នា​ភ​ក្តី​ សា​យ​ ឈុំ​ អ​នុ​ប្រ​ធា​ន​គ​ណ​បក្ស​ និង​ជា​ប្រ​ធា​ន​ គ​ណៈ​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គ​ណៈ​អ​ចិ​ន្ត្រៃ​យ៍​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​ក​ណ្តា​ល​ គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​នា​រ​សៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២៨​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ នៅ​ទី​ស្នាក់​ការ​គ​ណ​បក្ស​ប្រ​ជា​ជន​ក​ម្ពុ​ជា​ខេ​ត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ ។

14055137_958570307584706_6435922873285353373_n

14064191_958570067584730_9212392667418475659_n

14068288_958570007584736_6962886307329644366_n

14079500_709634952522704_570650064549953850_n

14183733_958570184251385_70274625074440251_n

14183682_709634885856044_7106231738894116231_n

14141849_958570124251391_7700630962803810948_n