នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាខេត្តព្រះវិហារ បានរៀបចំពិធីប្រកាសតែង


នៅ​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០​១៦​ នៅ​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​
បាន​រៀប​ចំ​ពិ​ធី​ប្រ​កា​ស​តែង​តាំង​នា​យក​រដ្ឋ​បាល​សា​លា​ខេត្ត​ព្រះ​វិ​ហារ​ក្រោម​អ​ធិ​ប​តី​ភាព​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​ឯក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុន​ ចាន់​ដា​ អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ ឯក​ឧ​ត្តម​ ឡុង​ សុ​វណ្ណ​ ប្រ​ធា​ន​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត ​និង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ស​មា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹ​ក្សា​ខេត្ត​ គ​ណៈ​អ​ភិ​បាល​ខេត្ត​ មេ​ប​ញ្ជា​ការ​ទាំ​ង​បី​ ប្រ​ធា​ន​ម​ន្ទីរ​ អង្គ​ភាព​ជុំ​វិញ​ខេ​ត្ត​ ។

14100496_137380536711067_2531540254766263945_n

14199331_137380883377699_1866783871337327482_n

14102564_137381353377652_178140170557620295_n

14199607_137381180044336_2419293717525759973_n