នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្នងការដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារបានប្រជុំបើក កម្មវិធីស្តីពីការងារធ្វើសវនកម្ម


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២១ ​ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ២​០១៦ ស្ន​ងការដ្ឋា​នខេត្ត​ព្រះវិ​ហារ​បាន​ប្រជុំ​បើក​កម្ម​វិធី​ស្តីពី​ការ​ងារ​ធ្វើស​វន​កម្ម​ក្នុង​ការិ​យប​រិច្ឆេ​ទឆ្នាំ​២០​១៥ ក្រោ​មអធិ​បតីភា​ព ឧត្តម​សេនីយ៏​ទោ ​ម៉ែន ​សូរិយ​ន់ អ​គ្គនាយ​ក រងស​វនកម្ម​ផ្ទៃក្នុង​ ឯកឧ​ត្តម ឧ​ត្តមសេនី​យ៏ត្រី​ ស៊ី​ គីរី​ ស្នង​ការ​នគរ​បាល​ខេត្ត ​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួមពី​ លោក​ លោក​ស្រី ស្ន​ងកា​ររង​ លោក​អនុ​ប្រធាន​ ការិ​យាល័​យកណ្តាល​ លោក​ លោ​កស្រី ​នាយ ​នាយរ​ង ការិ​យាល័យ​ លោក​ លោក​ស្រី ​នាយ ​នាយ​រងផ្នែក ​និង​លោក​អធិការ​ទាំង​០៨ក្រុ​ង ​ស្រុក ។

15134550_677607192421133_7469641586204054152_n

15192527_677607272421125_7064132096359582149_n

15073310_677607232421129_2957021406929691567_n

15178228_677607292421123_2539989820464121411_n