សម័យប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៣០ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី២ ព្រឹកថ្ងៃទី


សម័​យ​ប្រជុំ​សាម​ញ្ញ​លើក​ទី៣០​ របស់​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត​អា​ណត្តិ​ទី២​ ព្រឹកថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០​១៦ ​ក្រោម​អធិ​បតី​ភាព​ឯក​ឧត្តម​ ឡុង​ សុវណ្ណ​ ប្រ​ធាន​ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ខេត្ត​ ឯក​ឧត្តម​ អ៊ុន ចាន់​ដា ​អភិ​បាល​នៃ​ គណៈ​អភិ​បាល​ខេត្ត​ព្រះ​វិហារ ។

15241326_205254583256995_6564485580602171124_n

15230676_205254669923653_2946831873951224011_n

15203117_205254709923649_891874158612771689_n

15178122_205254636590323_3780994003424313490_n

15135947_205254609923659_1786067248949522805_n