អ្នកតំណាងរាស្រ្តខេត្តព្រះវិហារអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់អោយដំណើរការជាផ្លូវការអគារសិក្សា និងផ្ទះសំណាក់គ្រូបង្រៀន