កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសភាពការថ្មី ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម មាស សុភា សមាជិកអចិន្ត្រយ៍គណៈកម្មាធិការ


កិ​ច្ច​ប្រ​ជុំ​ផ្ស​ព្វផ្សា​យ​ស​ភា​ព​កា​រ​ថ្មី​​ ក្រោ​ម​អ​ធិ​បតី​ភា​ព​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម ​មា​ស​​ ​សុ​ភា ស​មា​ជិ​ក​អ​ចិ​ន្ត្រយ៍​គណៈ​ក​ម្មាធិ​កា​រ​ក​ណ្តា​ល​ ​ប្រធា​ន​ក្រុ​ម​កា​រងា​រ​ថ្នា​ក់ក​ណ្តា​ល​ចុះ​ជួយ​ខេ​ត្ត​ ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ អ៊ុ​ន​ ចា​ន់​ដា​ ប្រ​ធា​​ន​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​គ​ណ​ប​ក្ស​ខេ​ត្ត​ ​ឯ​ក​ឧ​ត្ត​ម​ ឡុ​ង​ ​សុវ​ណ្ណ​ ស​មា​ជិ​ក​​គ​ណៈ​កម្មា​ធិ​កា​រ​ក​ណ្តា​ល​ ​អ​នុ​ប្រធា​នគ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិកា​រ​គ​ណ​បក្ស​ខេ​ត្ត ​នា​រសៀ​ល​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ​ខែ​តុ​លា ​ឆ្នាំ​២០​១​៧ ​នៅ​ទីស្នា​ក់​កា​រគ​ណ​បក្ស​ខេ​ត្ត ។

22489658_1749098018720529_2955447920792789818_n

22406281_1749098042053860_3563678655727154708_n

22491522_1749098118720519_6243466514752159711_n

22489765_1749098078720523_1440434170426062780_n

22406016_1749098155387182_6175026139841988429_n